1000, София
ул. Триадица, 5Б, ет. 3, офис 305-306
+359879297105
+35929000040

Асоциация на родители на деца с епилепсия

Неправителствена организация

Член на Световното бюро по епилепсия и на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания

Епилепсията не е присъда Епилепсията не е присъда Епилепсията е едно от най-разпространените неврологични заболявания.
Характеризира се с повтарящи се, непредизвикани епилептични припадъци.
Днес, един на всеки сто души в света е болен от епилепсия.
Последвайте темата, за да се информирате за диагнозата, контрола и лечението на епилепсията.