1000, София
ул. "Казбек" 62
+35902 29549753

Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи

Съсловна организация

Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи (БАПЗГ) е независимо съсловно сдружение, с нестопанска цел, регистрирано по ЗСОМСААМС, което обединява медицинските сестри, акушерките, асоциираните медицински специалисти на Република България.

Председател на Управителния съвет