1000, София
бул. Г.Софийски №3

Българска асоциация по невросонология и мозъчна хемодинамика

Научно дружество