1000, София
ул. Хубча 16, офис 2

Българска асоциация за лекарствена информация - БАЛИ

Институция

Българската асоциация за лекарствена информация е сдружение с нестопанска цел с основна дейност усъвършенстване на квалификацията, повишаване на професионалната компетентност и защита на професионалните интереси на своите членове от фармацевтичния бранш.