1000, София
София, 1606, бул."Акад.Ив.Гешов" №11

Българска педиатрична асоциация

Научно дружество

Българската педиатрична асоциация (БПА) е основана през 1961 г. под името Републиканско научно дружество по педиатрия