1000, София
ИНТЕРПРЕД - СТЦ, бул. Драган Цанков 36, офис Б 602 ет.6
+359700 17 881

Български фармацевтичен съюз (БФС)

Съсловна организация

Българският фармацевтичен съюз (БФС) е законово представената съсловна организация на магистър-фармацевтите в България. Основан е в съответствие със Закона за съсловната организация на магистър-фармацевтите. Членството в него е необходимо и задължително условие за упражняване на професията магистър-фармацевт