1000, София
ул. Коньовица 65
+359(2) 954 11 69

Български лекарски съюз (БЛС)

Съсловна организация

Българският лекарски съюз (БЛС) е създаден през 1901 г. и е втората професионална организация на лекарите в света, след английската.