1000, София
бул. Ген. М. Д. Скобелев № 79
+359 2 922 51 13
+359 2 922 56 15

Българско дружество по белодробни болести

Научно дружество

www.brsnet.com

Българското дружество по белодробни болести е неправителствено, нестопанско сдружение с идеална цел на лекари и други медицински лица, които упражняват практическа, научно-изследователска, преподавателска и друга професионална дейност в областта на белодробните болести.

ШЕСТИ КОНГРЕС НА БЪЛГАРСКОТО ДРУЖЕСТВО ПО БЕЛОДРОБНИ БОЛЕСТИ ШЕСТИ КОНГРЕС НА БЪЛГАРСКОТО ДРУЖЕСТВО ПО БЕЛОДРОБНИ БОЛЕСТИ Шести научен конгрес на Българското дружество по белодробни болести започва край Варна.