1000, София
София
+3592/ 952 01 01

Българско дружество по инфекциозни болести

Научно дружество

БДИБ бе учредено през 2004 година, като естествен приемник на Софийското дружество по Инфекциозни болести.