1000, София
ул. "Бяло море" № 8

Българско хирургическо дружество

Научно дружество

Българско хирургическо дружество (БХД) е професионално съслова научна организация на лекари-хирурзи. БХД членува колективно в Съюза на научните медицински дружества и поддържа делови отношения с него и му сътрудничи. БХД е сдружение с идеална цел и юридическо лице със седалище гр. София.