1000, София
София

Българско нефрологично дружество

Научно дружество

Българско нефрологично дружество е създадено като независима научна организация през 1972 г.