1000, София
ул. "Хан Аспарух" № 8
+359 02/421 97 91

БГ ФармА

Неправителствена организация

​БГФармА /до месец септември 2008 г. - СБФП/ е създадена през юли 2001 г. Основна цел на Сдружението е защита на интересите на неговите членове и осигуряване на условия за развитие на стабилна система на здравеопазване и лекарствоснабдяване в страната.