Болнична аптека - Уни Хоспитал
Уни Хоспитал 15 следват
4500, Панагюрище
ул. Георги Бенковски № 100
+3590357/88-502
+3590357/88-596

Болнична аптека - Уни Хоспитал

Болнична аптека

Аптеката обслужва всички отделения на болницата с лекарствени средства и санитарно-хигиенни материали. Приготвя лекарства за системно лечение на злокачествени заболявания /цитостатици/ в специален сектор.