Лекар
Медицинска паразитология
лекар - СБАЛ по инфекциозни и паразитни болести "Проф. Ив. Киров"

Медицинска биология, Педиатрия