Doloren (Долорен)
Фирма Ecopharm 192 следват

Doloren (Долорен)

ОТС продукти

ДОЛОРЕН принадлежи към група лекарства, наречени нестероидни противовъзпалителни средства (НСПВС), които действат като намаляват болката, възпалението и повишената температура.