1000, София
бул. „Джеймс Баучер“ 76, ет. 4, офис 422
+359889788446

Дружество на кардиолозите в България

Научно дружество

Ние се опитваме да популяризираме най-новите постижения в областта на кардиологията, да съдействаме за издигане на професионалното равнище на кардиолозите в България и да подпомагаме международните контакти на своите членове.