1000, София
бул. „Aкадемик Иван Евстатиев Гешов“ 15
+3592 9432 127

Факултет по обществено здраве - МУ София

Институция

Факултетът е модерна университетска формация за въвеждане на студенти и докторанти в специфичната за здравеопазването управленска наука – политика и мениджмънт на общественото здраве

Списание "Здравна политика и мениджмънт" Списание Списание "Здравна политика и мениджмънт" е създадено през 2001 г. То е единственото специализирано издание, което разглежда управлението на здравеопазването във всичките му аспекти и взаимовръзки с останалите сфери на обществения живот. Издава се от Факултет по Обществено здраве при МУ - София.
Катедра "Социална медицина"
Ръководител катедра "Социална Медицина"
Ръководител Катедра "Оценка на здравните технологии"