Контакти:

г-жа Димитрина Тошевска 

Медицински специалист

Медицинска сестра