1000, София
ул. Св. Георги Софийски 3
+3592 80 50 463; 02 80 50 433
+3592 80 50 452

Изпълнителна агенция Медицински одит

Институция

Изпълнителната агенция "Медицински одит" е създадена с цел контрол на медицинското обслужване и мониторинг на лечебните заведения.