1000, София
ул. Дамян Груев 8
+3592 8903555

Изпълнителна агенция по лекарствата

Институция

Изпълнителната агенция по лекарствата е контролно-регулаторен орган в областта на лекарствената политика.