1000, София
ул. Братя Миладинови № 112
+3592 813 50 10 - за граждани
+3592 813 50 30 - за лечебни заведения

Изпълнителна агенция по трансплантация

Институция

КЪм новия ни сайт

Изпълнителната агенция по трансплантация е компетентният орган за управление, координация и контрол на трансплантацията в Република България