1000, София
Академик Иван Евстратиев Гешов 15
+3592/ 9521297 ; 02/ 9522831

Клиника по гастроентерология

Клиника

Основана е на 1 юли 1973 г. и е в УМБАЛ „Св. Ив. Рилски”. Част е от Катедрата по вътрешни болести на  Медицинския факултет на МУ-София. Ръководи я проф. Людмила Матева. 

Извършва пълни изследвания на болните с гастроентерологични заболявания, лечение на редки болести като порфирия,  на хроничните вирусни хепатити – В, С и D. 

Предлага помощ  за пациенти с метаболитни увреждания и специално за неалкохолната стеатозна болест, която през последните години се очерта като най-масовата диагноза в хепатологията.