1000, София
ул. Д-р Любен Русев 1
+3592/ 9702 117
+3592/ 9702 300

МБАЛНП Свети Наум

Болница

Високо специализирани екипи от невролози участват в международни програми за прилагане на нови медикаменти при социално значими неврологични заболявания