5800, Плевен
ул. Климент Охридски 1
+35964 884 204
+35964 884 101

Медицински университет - Плевен

Университет

Медицински университет – Плевен е основан през 1974 г. на базата на бившата окръжна болница. Първоначално функционира като факултет в структурата на Медицинска академия, след закриването на която, през 1979 г. става автономно висше учебно заведение с наименование ВМИ – Плевен.

XIII Международна Медицинска Научна Конференция за студенти и млади лекари XIII Международна Медицинска Научна Конференция за студенти и млади лекари В Университетски Телекомуникационен Ендоскопски Център в Медицински университет – гр. Плевен, от 7 до 10 октомври, ще се проведе XIII Международна Медицинска Научна Конференция за студенти и млади лекари, с мото „One-way ticket to innovations” („Еднопосочен билет към иновациите“)