1000, София
ул. Любен Каравелов 3
+359700 10 515
+359(0) 2 958 95 19

Национална пациентска организация

Неправителствена организация

Най-голямото пациентско обединение в България