1000, София
ул. "Атанас Дуков" 29

Национално сдружение на частните болници

Неправителствена организация