1000, София
София 1407, ул. Плачковица 2, ет. 1, ап. 5
+359877 719 27 00

НОВУС ЕООД

Фармацевтична компания

Страницата е посветена на методите за прекъсване на бременност, медикаментозен аборт, образуване на сраствания при гинекологични операции (цезарово сечение, открити операции, хистероскопски операции, лапароскопски операции и др.)