Онкологичен център
Уни Хоспитал 14 следват
4500, Панагюрище
ул. Георги Бенковски № 100
+359357 88 581

Онкологичен център

Медицински център (МЦ)

Нуклеарната медицина е медицинска специалност, която се занимава с диагностика и лечение с помощта на белязани с радионуклиди химични съединения (радиофармацевтици), които се инжектират в човешкото тяло.