Контакти:
+35952 302 891
Практики:
Варна, бул. Христо Смирненски 1
+359 52/302 891

проф. Искрен Коцев, дмн

Лекар

Вътрешни болести

  • Хранене и диететика
  • Гастроентерология
  • Онкология
  • Токсикология
Професор, д-р на медицинските науки Искрен Коцев е ръководител на Клиниката по гастроентерология, МБАЛ „Св. Марина”, Meдицински университет, гр. Варна.