Практики:
София, бул. Акад. Иван Гешов 17
+359 2 9023744

проф. Майда Тихолова, дм

Лекар

Инфекциозни болести

Проф. Тихолова е ръководител на Катедрата по инфекциозни болести, МУ-София и началник Клиника за лечение на невроинфекции, въздушно- капкови, покривни и трансмисивни в СБАЛИПБ „Проф. Иван Киров” ЕАД, София.