1000, София
гр. София 1680, ул. Нишава № 45
+359888 679 293

PyrgoMeda

Компания за медицинска апаратура и консумативи

Pyrgo Meda Ltd. (Пирго Меда ЕООД) е новосъздадена българска фирма, част от партньорска мрежа фирми, опериращи в Централна и Югоизточна Европа, с дейност в областта на високите и иновативни технологии в медицината.