6000, Стара Загора
Бул. "М. М. Кусев" 5
+35942258033

РЕХА БУЛ ООД

Компания за медицинска апаратура и консумативи

Център за слухопротезиране и помощни средства, медицинска техника и консумативи.

Контакти