5800, Плевен
ул. "Димитър Константинов" №23, ет. 2, стая № 222
+35964 802 469

РК на БЗС - Плевен

Съсловна организация

Районна колегия - Плевен е самостоятелно юридическо лице и е регистрирана в Плевенският Окръжен съд. В нея са регистрирани всички практикуващи стоматолози от областта.