6000, Стара Загора
ул. "Стефан Караджа" 10
+35942/631009

РЗИ - Стара Загора

Институция

Регионална здравна инспекция Стара Загора е административна структура на Министерството на здравеопазването, която организира и осъществява държавната здравна политика на територията на Старозагорска област.