5800, Плевен
ул. "Княз Александър Батенберг" №7
+35964/88-25-11

РЗОК - Плевен

Институция

РЗОК - Плевен е районна структура на НЗОК на територията на област Плевен, която на базата на законодателното задължение за здравно осигуряване, гарантира правата за свободен и равнопоставен достъп на осигурените лица до медицинска, дентална помощ и лекарствени продукти за домашно лечение.