1000, София
Адрес за кореспонденция: ПК - 63, Пощенски Клон 1431, Бул. Георги Софийски №1, гр. София
+359 897 07 18 68

Съюз на българските медицински специалисти (СБМС)

Научно дружество

Съюзът на българските медицински специалисти (СБМС) обединява дружествата на специалистите от различните медицински дисциплини. В него членуват над 70 дружества с общо над 10 000 члена

+11
Съюз на българските медицински специалисти (СБМС) публикува галерия с 11 снимки Симпозиум Клинична лаборатория в спешната медицина (СНИМКИ)
14:22 / 08 Юни 2016