1000, София
ул. Ами Буе №72, ет.4
+359896 746 823

Сдружение Диабет, предиабет и метаболитен синдром

Неправителствена организация

Ние работим, за да дадем шанс на хората в риск от диабет никога да не станат диабетици, а на диабетиците - да живеят достойно и без усложнения