Обща тема
доц. Анелия Буева дм

доц. Анелия Буева дм

Лекар Детска нефрология и хемодиализа, Началник отделение по детска нефрология - СБАЛДБ Д-р Лисичкова
07:37 / 27 Сеп 2016
Защо напускам съвета към Фонда за лечение на деца

Недопустимото е ръководството на Фонда да подменя решения на ОС и да работи в противоречие на правилата дори с новия набързо приет правилник

ДО :
Д-Р ПЕТЪР МОСКОВ
МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

КОПИЕ :
Д-Р ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПАРЛАМЕНТАРНА 
КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

ПРОФ. ВЛ. ПИЛОСОФ
ДИРЕКТОР НА ФОНДА ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ДЕЦА

ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ КЪМ
ФОНДА ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ДЕЦА

УВАЖЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,

Член съм на Общественият съвет (ОС) към Фонд за лечение на деца. Уведомявам Ви, за решението си да напусна ОС, на основание чл.26(1), т.1от Правилник за дейността и организацията на работа на Център “Фонд за лечение на деца“.
След години работа като член на ОС вземам това трудно решение поради НЕСЪГЛАСИЕ И ПРОТЕСТ, както с начина на работа при настоящото ръководство на ЦФЛД, така и с набързо приетия нов правилник за работа на Фонда. Убедена съм, че е недопустимото ръководството на Фонда да подменя решения на ОС и да работи в противоречие на правилата дори с новия набързо приет правилник. 

Предоставената ни информация за случаите на разглежданите деца на заседанията е непълна и недостатъчна, в много от тях се оказва сгрeшена дори като диагноза, без приложени оферти, което превръща заседанията в дълги дебати, отлагане на заявления с мотиви за допълнително предоставяне на медицински становища и документи. И ако в началото имаше обективно обяснение на трудностите в работата поради липсата на сформиран нов екип на Фонда след арестите на предишната администрация, тази тенденция продължава и се задълбочава във времето. Изброеното до тук предоставя достатъчно аргументи за моето решение за напускането ми като член на ОС. Считам, че след ареста на предишното ръководство е налице тенденция за подмяна на ролята, мисията и дейността на Фонда, както и функциите на ОС. 

Разделям се с уважение с колегите си, с които работихме заедно безвъзмездно през годините, в името на децата. През всичките тези години работех с убедеността, че с присъствието си в ОС помагам на децата, което ме е мотивирало през годините да работя за тях се превърна през последните месеци в неудовлетвореност от тази дейност. 

В много случаи решенията вече не са наши, а административни и еднолични. На практика това обезмисля и обезличава ОС. Тогава за какво е нашето присъствие в него ? За да легитимираме тези решения, може би? Във връзка с гореизложеното и на основание чл.26(1), т.1 от Правилник за дейността и организацията на работа на Център “Фонд за лечение на деца“, желая да бъда освободена като член на ОС.

Ако сте медицинско лице и желаете и Вие да публикувате статия, можете да го направите, като се регистрирате тук

 Мария Шаркова
Изключително достойна позиция.
Отговори 22:54 / 22 Сеп 2016
проф.  Виктория  Дойчева дм
Проф. Дойчева
Напълно подкрепям колегата. Достойно ,но в същото време наистина жалко.
Отговори 07:37 / 27 Сеп 2016

Подобни

Д-р Илиян Тодоров: Заради ваксините има значителен спад на ротавирусите инфекции
Сироп за трансплантирани деца отново става безплатен