1000, София
бул. „Шипченски проход” № 65, ет.2
+3592/ 43 97 300
+359887 60 80 80

Животът днес

Медия със здравна насоченост

"ЖИВОТЪТ днес" е национален седмичник, богато съдържание, 32 страници, с нов сайт, съдържащ актуални теми, анализи и видео.