За контакти с CredoWeb

Адрес за кореспонденция:

Рейнбоу Плаза ет. 3 ул. Атанас Дуков №29,
1407 София, България


Телефон за технически въпроси

02 906 9081 - от 9:00 до 17:30, без събота и неделя.


E-mail:

support@credoweb.bg - за помощ и технически въпроси
Info@credoweb.bg - за статии и публикации
Sales@credoweb.bg - за реклама и маркетинг
privacyteam@credoweb.bg - за връзка с екип за защита на лични данни
support@credoweb.bg  - за писмен отказ от използване на услуги CredoWeb


support email: support@credoweb.bg