За контакти с CredoWeb

Адрес за кореспонденция:

Рейнбоу Плаза ет. 3 ул. Атанас Дуков №29,
1407 София, България

E-mail:

support@credoweb.bg - за помощ и технически въпроси
CredoInfo@credoweb.bg - за статии и публикации
SalesBG@credoweb.bg - за реклама и маркетинг
privacyteam@credoweb.bg - за връзка с екип за защита на лични данни
credoadmin@credoweb.bg - за писмен отказ от ползване на услугите на CredoWeb