Контакти с CredoWeb

Адрес:

бул. Шипченски проход 65, ет. 2
1574 София, България

Телефони:

(02) 43 97 312, (02) 43 97 313 - от 9:00 до 17:30, без събота и неделя.

E-mail:

support@credoweb.bg - за помощ и технически въпроси
CredoInfo@credoweb.bg - за статии и публикации
SalesBG@credoweb.bg - за реклама и маркетинг
privacyteam@credoweb.bg - за връзка с екип за защита на лични данни
credoadmin@credoweb.bg - за писмен отказ от ползване на услугите на CredoWeb