Електронно продължаващо медицинско обучение за лекари

Материала

Лектори

Е-ПМО е форма на продължаващо медицинско обучение на лекарите, която разширява, поддържа и актуализира знанията, придобити по време на следването и специализацията. E-ПМО е за правоспособни лекари със и без специалност. Лекарите, преминали е-ПМО, получават сертификат (удостоверение), издаден от БЛС. Максималният брой кредити, които един лекар може да натрупа от е-ПМО, е 60 кредита за 3 години.
1 2 3 4 5 ... 7