Ендокринология Неврология Обща медицина

Диабетна невропатия - съвременно лечение и диагностика

Затворена

328
Участници
20
Мнения

Проф. Михаил Боянов и проф. Димитър Масларов очакват Вашите въпроси, мнения, коментари и споделяне на клиничен опит по темата за съвременна диагностика и лечение на диабетна невропатия

Проф. Михаил Боянов, модератор на дискусията, очаква Вашите въпроси и коментари актуалната диагностика и терапевтичен алгоритъм при пациентите с диабетна невропатия.

Проф. Димитър Масларов, модератор на дискусията, очаква Вашето мнение и клиничен опит по темата

Проф. Михаил Боянов за видовете диабетна невропатия и необходими изследвания за установяването й.

проф. Димитър Масларов - видове болка при диабетна невропатия

Вижте видео коментарите на проф. Михаил Боянов и проф. Димитър Масларов за съвременно лечение на диабетна невропатия.

Запознайте се с актуалните пепоръки на Европейската асоциация за изучаване на невропатна болка, представени от проф. Димитър Масларов

328
Участници
20
Мнения

Мнения

Loading...