SafeValue must use [property]=binding:  (see http://g.co/ng/security#xss)

Заедно за европейско качество на офталмологичната помощ в България

Затворена

1
Участници
1
Коментари

Дискусията е продължение на тази, провела се на 24.06.2017 г. в град Стара Загора в рамките на събитието "Заедно за европейско качество на офталмологичната помощ в България. Мястото на частните практики в българската офталмология”. Целта е да бъдат идентифицирани проблемни области, касаещи частната офталмологична грижа в България и маркирани потенциални решения и идеи, които биха могли да бъдат приложени посредством съвместни действия и добра колаборация между различните специалисти от частния сектор.

Идеята на инициативата е да постави началото на доброто сътрудничество между добрите експерти в името на по-добрата офталмологична помощ за пациентите.

1
Участници
1
Коментари

Коментари

Loading...