SafeValue must use [property]=binding:  (see http://g.co/ng/security#xss)

Кое ни кара да посягаме на лекарите?

Отворена

62
Участници
37
Коментара
Участващи
д-р Нели Гацева
Вътрешни болести
д-р Кинче Топалова
Общопрактикуващ лекар
д-р Росен Сариков
Общопрактикуващ лекар
д-р Господин Игнатов
Гастроентерология
Никола Янев дм
Клинична фармация
доц. Георги Йорданов
Обща дентална медицина