SafeValue must use [property]=binding:  (see http://g.co/ng/security#xss)

Адекватно ли се заплаща трудът на акушер-гинеколозите?

Затворена

107
Участници
18
Коментари

Здравейте колеги,

 

Реших да инициирам настоящата дискусия в CredoWeb по проблемите на извънболничната помощ и някои проблеми на доболничната помощ, свързани също с акушерството и гинекологията. Като за начало ще ви задам някои опорни точки на дискусията, които лично мен ме вълнуват и ще се радвам да чуя вашите мнения и отговори,  така ще се радвам да чуя и вашите проблеми или предложения за подобряване на  организацията на акушеро - гинекологичната помощ у нас.

Какно е становището ви относно ниското остойностяване на услугите които предлагаме и  ниското остойностяване на личното направление за специалист,  ниското остойностяване на клиничните пътеки по акушерство и гинекология в болничната помощ! Какво е решението на тези въпроси?

Мислите ли, че трябва да има еднакво остойностяване на прегледите при всички медицински специалисти в доболничната помощ?  

Следващата група проблеми са свързани с обучението на младите лекари по акушерство и гинекология. Какво смятате, че трябва да се направи  в тази насока? Формата на обученията и специализациите се промени през последните години. Очаквахме, че това ще бъде оптималният вариант специализантите да получават заплати. Но възникна друг проблем – много малко работодатели искат да вземат от студентската скамейка лекари и да започнат да ги обучават и да им дават  възнаграждения.

Ще се радвам да изразите вашите мнения по тези и други въпроси, които намирате за съществени и с които смятате, че нашата организация трябва да се справи.  

Бъдете активни! От всички нас зависи решението на проблемите.

 

проф.  Петър Петров,

председател на Националния съюз на акушер-гинеколозите от доболничната помощ

Проф. Петър Петров, председател на НСАГДБ призовава колегите си към активност

Описание

Целта на настоящата дискусия е да обобщи мненията на АГ от доболничната помощ по ключови проблеми на гилдията като остойностяване на труда им, специализация на младите лекари и т.н. Резултатите ще бъдат представени на X юбилейна национална среща на АГ от доболничната помощ в Несебър в края на септември с идеята да сложат началото на задълбочен дебат в гилдията.

107
Участници
18
Коментари

Коментари

Loading...