Участници

Мнения

SafeValue must use [property]=binding:  (see http://g.co/ng/security#xss)

Проблеми в организацията на медицинската рехабилитация и пътища за решаването им

Участници

Мнения

Default image

д-р Татяна Ангелова, дм