SafeValue must use [property]=binding:  (see http://g.co/ng/security#xss)

Проблеми в организацията на медицинската рехабилитация и пътища за решаването им

Затворена

134
Участници
18
Коментара

Целта на дискусията е да провокира работещи решения в областта на физикалната медицина и рехабилитацията, които да бъдат в интерес на професионалистите и на пациентите.

Описание

Колеги,

Неразбирането на същността на медицинската рехабилитация доведе до грешно залагане на правилата. При старта на здравната реформа в доболничната помощ не беше предвиден първичен медицински преглед, а само заключителен. С активното съдействие на Асоциацията по физикална медицина и рехабилитация преди няколко години успяхме да включим и първичен преглед  в пакета на медицинската услуга. Той обаче е остойностен на 7 лв., което води до дискриминация на лекарите по физикална медицина и рехабилитация. Другият голям проблем в доболничната помощ е остойностяването на медицинската услуга като процедура. Една процедура стува  1,80 лв., което е цена без еквивалент в европейските страни. Принизяването на  стойността на такива процедури и води до намаляване на персонала, който ги предлага. В болничната помощ проблем е продължителността на лечението. България е  единствената страна в Европа  със 7 дни хоспитализация за пациент с инсулт, с множествена склероза,  с черепно-мозъчна травма, при ампутация. Това граничи с абсурда. Клиничните пътеки за рехабилитация далече не покриват труда на специалистите. Пътеката за опорно-двигателен апарат, независимо дали е става дума за опериран, или за пациент с артрозно заболяване, изискващо рехабилитация, е 330 лв. за 7 дни, което означава 47 лв. на ден – за лекарски труд, рехабилитатор, кинезитерапевт, процедурчик и цялата хотелиерска част – отопление, храна и хигиена. С подобна сума е невъзможно Възможно ли е Тази стойност е изключително рехабилитационният екип да работи спокойно и ефективно. 

Нашите конкретни искания са:

  1. Правилно остойностяване на рехабилитацията в условията на хоспитализация
  2. Възможност да се заплаща на ден
  3. Удължаване на рехабилитацията при хоспитализация на 14 дни
134
Участници
18
Коментара

Коментари

Loading...