SafeValue must use [property]=binding: (see http://g.co/ng/security#xss)

Готови ли са аптеките за въвеждане на европейската директива за верификация на лекарствата

Затворена

193
Участници
18
Коментари

Целта на дискусията е да направи допитване до членовете на Алианс Сървиз за готовността им да имплементират европейската директива за верификация на лекарствата и да се обсъди рационален вариант за това. 

С оглед защитата на аптеките и малкия бизнес ви призоваваме да бъдете активни!

Описание

 

Маг.-фарм. Аделина Любенова, отговорен фармацевт на СТИНГ:

 

Уважаеми колеги,

Предстоящото имплементиране на Директива 2011/62/ЕС за верификация на лекарствата в срок до феврури 2018 г.  у нас поставя серия важни въпроси.  

 • Българската организация за верификация на лекарствата (БОВЛ) не е предложила ясен и прозрачен регламент, нито е обяснила на собствениците на аптеките какви промени в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина обсъжда с институциите.
 • Аптеките не са готови за предизвикателството, особено тези в малките населени места - 600 нямат аптечен софтуер.
 • Липсва електронно здравеопазване - все още лекарствата по рецепта се описват в хартиен, а не в електронен дненик.
 • Много от аптеките нямат постоянен достъп до интернет, което означава, че планът за имплементиране на директивата, подготвен от БОВЛ, е неприложим дори при наличие на специализирания софтуер.
 • Не е ясно дали е изградена връзка между софтуера, който ще обслужва верификацията, и този на НЗОК.
 • Като търговец на едро СТИНГ не е готов за това - нито е с промени в софтуера си, нито в комуникацията с клиентите си.
 • БОВЛ е регистрирана по ДДС - странно е, че европейски директиви и държавна политика се правят от дружество, което ще извършва стопанска дейност.
 • Няма обществен интерес и социален елемент в тази директива, тъй като в България няма фалшиви лекарства и това е всеизвестно.
 • Няма европейска страна, в която директивата да е вече имплементирана. Много държави вече са поискали отлагане.
 • 1 г. срок за подготовка на аптеките е крайно недостатъчен, нека се обединим около предложението  да бъде удължен до 2021 г. 

Маг.-фарм. Константин Качулев, председател на РФК-Благоевград:

 • 33 млн. лв. ще струва на аптеките верификацията само за първата година. За всяка следваща ще отиват по още 28 млн. лв.
 • Въвеждането на верификационни такси за аптеките е абсолютно недопустимо, особено когато едно частно сдружение се опитва да окупира една изключително държавна дейност.
 • Директивата обхваща само лекарствата, които се разпространяват легално. Какво помага това срещу фалшивите лекарства, които имат отделен път?
 • ЕК не отчита особеностите на регионалния пазар.

Маг.-фарм. Пенка Минева, председател на РФК-Пазарджик:

 • Повечето собственици на аптеки, които не са фармацевти, не са запознати с директивата и ангажиментите за тях от имплементирането й. 
 • Подобни мерки срещу фалшивите лекарства - при под 1% за България, са бомба в общественото пространство, която не е оправдана.
 • Това е огромен труд за фармацевта -  по директива контролът трябва да е на изхода, но за да бъде сигурен, фармацевтът  трябва още на входа да проверява опаковка по опаковка.
 • До 2021 г. ще се лутаме - ще се налага да работим с 2 баркода - старият и новият.
 • Верификацията сега е опасна и трудноприложима  за аптеките  и не носи никаква полза за пациента.

 

 

 

 

193
Участници
18
Коментари

Коментари

Loading...