Участници

Мнения

SafeValue must use [property]=binding:  (see http://g.co/ng/security#xss)

Готова ли е България за генерично заместване на ниво аптека

Участници

Мнения

Default image

Акад. проф. д-р Иван Миланов дмн