SafeValue must use [property]=binding:  (see http://g.co/ng/security#xss)

Ще има ли България национална многопрофилна педиатрична болница

Отворена

790
Участници
130
Коментара

Уважаеми колеги,

добре дошли във виртуалната дискусия на тема „Ще има ли България национална многопрофилна педиатрична болница“. Този въпрос се обсъжда от години, бих казал от десетилетия, но все още няма окончателно решение. Нашата страна е може би единствената в ЕС, която няма единна детска болница, обединяваща усилията на педиатри от различни по-тесни специалности. Това затруднява не само родителите и малките пациенти, но и нас като професионалисти. Защото всички сме свидетели как разпокъсаността на педиатричната помощ е не само битово-транспортен, но и чисто медицински проблем. Затруднен е контактът между колегите, специализиращите лекари трябва да обикалят между различни болници; губи се връзката в диагностично-лечебния процес.

Разчитам на вашето активно участие:

  • Смятате ли, че можем и трябва да изградим национална педиатрична болница;
  • С какво това ще допринесе за детското здравеопазване;
  • Ще стане ли специалността „педиатрия“ по-желана, ако обучението е в една модерна база;
  • Как да подходим, за да се осъществи проектът за детски здравен парк.

Дискусията е отворена и за родители, както и за всички активни граждани, които имат мнение и отношение по темата.

 

Ще ви очаквам!

Проф. Владимир Пилософ

790
Участници
130
Коментара

Коментари

14 юни 2018 17:33

Прочетох повечето коментари и разбира се напълно нормално е почти всеки да иска изграждането на такава болница. Аз самия съм се питал какво стана с нея. Преди няколко години чух, че ще се изгражда и после всичко утихна. Радвам се че тази тема е поставане на дискусия. Хубаво ще е темата да стане публична, за да се разшуми около нея. Очевдино е, че е необходим граждански натиск. Не просто е трагично, но е смешно и жалко да нямаме дори една подобна болница. А сме в ЕС от повече от 10г. Единствено ме притеснява факта, че ако се стигне до изграждането й, това ще бъде в София и отново провинцията остава на заден план. Въпреки че живея и работя в София, не одобравям всики хубави неща да се случват само тук. София не е България, но ако продължаваме така, ще се случи точно това. Аз бих искал да се помисли много сериозно в посока на добре изградена комуникация между бъдещата въпросна болница (най-вероятно в София) и педиатричните отделения във всички областни и по-големи общински градове.

Благодаря Ви г-жа Игнатова за вникване в дълбочината на проблема. Ще добавя, че изграждането на Детски здравен парк е и символ за реалното отношение на държавата към детското здравеопазване. Освен това такава национална болнична структура ще е център за обучение, както на студенти така и на специализиращите в областта на педиатрията. Много е важно преподавателят не само да разказва а и да показва как се прави съвременна медицина. А това става в съответната среда.

24 яну 2018 13:07
Олга Игнатова
24 яну 2018 13:07

Уважаеми професор Пилософ,

Най-напред приемете поздравленията към Вас и всички специалити, които вървят с Вас и до Вас по пътя към осъществяване на тази инициятива. Смятам, че щом е започнато ще бъде и довършено. Ако позволите се включвам с моите коментари към зададените въпроси,  като млада майка и обикновен гражданин, който има нужда от качествено здравеопазване и същевременно добри и спокойни специалисти, които се грижат за него.

• Смятате ли, че можем и трябва да изградим национална педиатрична болница 

Разбира се! В България има невероятен човешки потенциал в областта на здравеопазването, но за съжаление средата и инфраструктурата не позволяват да се разгърнат. Има няколко фактора: 
- Намаляващата мотивация да се свършат задълженията съвестно 
- Увеличващата административна работа и липсата на кадри да се заемат с нея. Смятам, че на лекаря не му е работа да води статистика и да оформя документация. Това е за сметка на времето за пациента и опазването на неговото здраве; 
- Застаряваща инфраструктура и липса на съвременна технология, която значително улеснява и спестава време за запазване на човешкия живот. 

• С какво това ще допринесе за детското здравеопазване; - Преди всичко със спокойствие за майката, детето и специалиста: 
- Създаване на среда за здравеопазването и отговаряне на текущите нужди; 
- Спестяване на време и средстава 

• Ще стане ли специалността „педиатрия“ по-желана, ако обучението е в една модерна база; 
- Смятам, че и сега е актуална, но за съжаление специалистите се ориентират в чужбина. 
- Един специалист може навсякъде да практикува, но има значителна разлика във вида болести, качеството на храната, качеството на живот и това неминуемо налага съвременна технология, защото няма по-важно от човешкия живот. 

• Как да подходим, за да се осъществи проектът за детски здравен парк. 
Подходът е комплексен. Това е инфраструктура с услуга изцяло от обществен интерес. Квалифицираните кадри са от изключително значение за постигане на устойчив растеж. Необходимо е да се изгради тясно сътрудничество между публичния сектор и частния сектор. Общественото обсъждане има огромна роля в изграждането на това сътрудничество, защото дейностите на двата сектора са изключително свързани с обществото. Както държавата видя, че имаме потенциал за изграждане на Научно-технологичен парк, така трябва да се представи, че има нужда и от Национален здравен парк, който ще е база най-напред за повишаване качеството на здравеопазването, мотивиране на специалистите, икономически ползи, политически приноси и разбира се ползи от и за научноизследователските и образователни институции, които допринасят за развитието на научните и технологичните изследвания, които са изцяло насочени към обществото. Необходимо е да се повиши здравната хигиена на населението, да не се ходи на доктор при проблем, а да има регулярна превенция, която да гарантира адекватно и навременно лечение. Да се убеди обществото, че здравеопазването гарантира по-високо качество на живот. Дискусията е добро начало, но е добре да се помисли за различни инициативи като специализирани кафенета, семинари, на които пациентът да зададе своите въпроси и даде предложенията си. Добре е на тези мероприятия да се канят експерти от основните Министерства. Така ще се видят основните проблеми в системата на здравеопазването и същевремнно ще се дадат решения. По мое мнение обединението на всички области от медицината на едно място ще има не само облегчение за квалифицирания персона, пациента, но и икономическото развитие на страната. Редица разходи биха отпаднали и редица средства ще подпомогнат усъвършенстването на медицината. Биха намалили смъртността в детската възраст, повишаване конкуретноспособността, насърчаване на  високи равнища на зетост, което е заложено и в Стратегия "Европа 2020". Именно здравеопазването гарантира изпънение на тези индикатори, защото болно население е гаранция за спад на качеството на живот.  Детското здраве би трябвало да е приоритет на държавата, защото гарантира бъдещото и развитие. Дано ние гражданите скоро да го осъзнаем и да работим заедно с всички институции и специалисти.

Надявам се отговорите поне малко да улеснят работата и завършването на начинанието.

С уважение,
Олга Игнатова

Изграждането на национална детска болница е проект, за който българските педиатри мечтаят повече от 40 години. Ние младите лекари имаме нужда от подкрепата и съветите на колегите с опит, от колегиуми, обсъждане на клинични случеи, разглеждайки проблематиката в целия диференциално-диагностичен план. Това в момента е невъзможно, поради разпръснатостта на отделните клиники. Пациентите се препращат в други клиники за диагностично и терапевтично изясняване, което много забавя диагностиката и лечението. Обучението в хода  на специализацията е свързано с непрекъсната смяна на болници за отделните модули. Случвало  ми се е да се събуждам и да незнам в коя клиника от всичките 14 трябва да съм този месец!  Разпръснатостта силно затруднява обучението и на студентите, които остават с впечатлението за парциален подход по педиатричните проблеми, вместо да погледнат на детето като цяло. Такава болница днес е по-нужна от всякога, защото в педиатрията, както и във всяка част на медицината, новата, високотехнологична, съвременна и скъпоструваща апаратура е безкрайно необходима. В момента педиатричната  технологичната база е разпръсната в 14 лечебни заведения и нейното използване, ако концентрираме специалисти и апратура на едно място това ще направи използването и много по- пълноценно и ефективно. Така ще можем да каним изявени в своята област лекари от цял свят, от които да се учим и вместо да пращаме децата в чужбина ще имаме знанията и материалната база да ги лекуваме успешно тук, вместо в чужбина. Призовавам всички колеги и родители - нека станем част от най-смислената промяна в детското здравеопазване в България! Подкрепете инициативата Детски здравен парк, за да сме спокойни за здравето на децата, и на внуците ни някой ден!

Благодаря Ви д-р Андреева. Познаваме се и съм в течение на Вашите вълнения около изграждането на детския здравен парк. Важно е мзладите колеги да имат отношение към този проблем - детският здравен парк е за тях !

4 яну 2018 21:24

Трябва да има болница за деца, защото сега родителите обикаляме по болниците, когато децата ни са болни и се питаме по форумите къде да ги водим. Трябва да има една болница с кабинети на лекари, които са признати за специалисти не само от колегите им, но и от родителите. Трябва да има денонощен приемен кабинет, защото сега родителите се чудим, къде да водим детето ако се разболее през нощта. Искрено пожелавам да се създаде такава болница. Също така и Детска стоматологична клиника, защото Детска стоматология в МА е под всякаква критика. 

3 яну 2018 11:29
Яник Димитров
3 яну 2018 11:29

Категорично подкрепям идеята. Крайно време е и ние, като всяка държава в Еврапа да имаме обединена болница за деца. В крайна сметка ние сме малка държава с население близо 7 млн. не е проблем една болница да обслужва цялата страна. Въпросът е къде и с какви пари ще бъде построена и дали ще се осигурят достатъчно медицински специалисти за нейното функциониране. Ако може да получа отговор на тези въпроси. Предварително благодаря.

Уважаеми г-н Димитров,

Преди парите, е необходимо да се осигури политическо решение на проблема т.е. държавата ясно да заяви, че има намерение да осигури за българските деца национална болница. Впрочем това е в пълно съответствие с декларираните намерения в редица официални документи (например стратегия "Здрав20120" и Националната програма за подобряване на майчиното и детско здраевопазване". Що се отнася до специалистите - в България тях ги и има, но са пръснати по множество лечебни заведения. Остава да се съберат на едно място !

3 яну 2018 09:41

По този въпрос е мислено отдавна!Стига вече да не са разрушени основите на комплекса, поставени през 80-те години на миналия век, там му е мястото!За тези, които не знаят - в съседство до Майчин дом

Права сте колега, това е един от работещите варианти. Дори можеда се помисли за топла връзка между двете здания.

С оглед днешната информация за ситуацията с педиатричното отделение в МБАЛ Смолян, как смятате, че ще се отрази създаването на подобна мегаболница кадрово по места?

Нека се разберем колега Христов. Не става въпрос за мегаболница. Идеята е да има едно място, където всички специалисти работещи с деца могат да работят заедно. Това е изключително важно. Така се осигурява не на теория интердисциплинарен подход в диагностиката и лечението на пациентите.
Не виждам как такава съществуването на такава болница би се отразила "кадрово по места".  Но едно е сигурно, че това ще улесни значително ОПЛ - ще знаят със сигурност къде могат да насочат едно дете, което има сложни медицински проблеми.

25 дек 2017 20:41
Аглика Георгиева
25 дек 2017 20:41

Чудесна идея! Дай боже да се реализира, но моля ви като майка на две деца, нека не е в град София!!! Профилактика - повсемесна, Да!!! Диагностика - супер належащо!!!

А защо не в София ?

Проф.Пилософ,благодаря Ви за поканата и стремежа да потърсите нашето мнение.Чета изказванията на  колегите и разбирам,че желанието на голямата част от тях,изказали се ЗА построяването на национална педиатрична болница е израз на високохуманната цел за  висококвалифицирана и всеобхватна помощ за детското здраве. Днес,във време на груби икономически и  финансови отношения в медицината,ние лекарите сме натикани като стадо , ограничено м/у клиничните пътеки и регулативни стандарти и разбити на специалисти и ОПЛ,София и провинция,общинска и областна болници и т.н.Но въпроса за болницата ,който периодично се появява като птицата феникс е еталон на  професионално и човешко отношение към  все повече намаляващите деца в България!Та по първият въпрос-за изграждането на такъв обект от национално значение трябва да има одобрение от всички структури,участващи в проекта.Въпросът ми към вас е-за тези години,които в качеството си на председател на БПА и бивш изп.директор на НКБ срещнахте ли разбиране и желание в т.нар.политически елит на България,МЗ и МФ?Само Вие може да споделите,имайки зад гърба си контактите с тези администратори.Сигурен съм,че само с обществен и професионален ресурс от цялото лекарско съсловие може да се окаже необходимият натиск.Но уви,парите се движат по друга логика и интереси,а такъв към педиатрията няма.Остава да очакваме евентуално "бащицата" в даден момент да отпусне великодушно средства,но дали няма да е твърде късно.Колегата д-р Н.Христов е прав и не е далече времето,когато всички ОПЛ със специалност педиатрия ще сме в пенсионна възраст,тези в доболнична също,а в МБАЛ и УМБАЛ ще са единици,посветили се на тази недоходоносна специалност.Жалко е,че няма достатъчно млади и желаещи колеги,които  да специализират,а още по-малко да работят в малки населени места и общински болници .На въпроса за модерната база-това ти дава предимство и сигурност,но нямаш ли вътрешна  мотивация,това е само красива опаковка.Последният въпрос е тежък-как да подходим.В моето вече дълго изложение се постарах да посоча факторите,от които зависи осъществяването на проекта.Почти нищо от нас,редовите лекари от всички специалности,много повече от тези с професия политик и най-вече от тези с лоби в медицинските среди в парламент и МЗ.Дано да греша,желая успех в това невъзможно предизвикателство.Всеки от вас е виждал високата сграда в двора на Медицинска Академия,предназначена за такъв център още по социалистическо време,която над 40г. се руши...

Благодаря Ви колега Христов за подръжката ! Ще се опитам синтетично да отговоря на Вашите въпроси:
1. Проблемът със специалистите педиатри и изключително сериозен. Повдиган е многократно пред отговорните власти, но за сега няма резултат. За съжаление у нас нерядко чакаме да се обърне каруцата и тогава да предприемем мерки. Наистина какво ще прави (не ние лекарите) а децата, когато колеги като вас напуснат системата ? Няма отговор ! Но мога да кажа, че за съжаление това не се разбира от ръководството на Националното сдружение на ОПЛ  (поне съдейки по официалните му реакции).
2. Много сериозен е и проблема с т.н. продължаващо медицинско обучение (ПМО). България е единствената страна в Европа, в която то НЕ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО. Това има своето обяснение и вероятно то се крие в следното. Ако то е задължително това означава да се решат следните конкретни проблеми: а. Колко дни в годината един лекар ще има право да ползва като платен служебен отпуск за квалификация ? б. Кой ще го замества и по какви правила пре това време ? в.необходимо е да има готови и разнообразни обучителни модули, подготвени от преподавателите от МУ в страната (не участие в конгреси и симпозиуми)  или фирмени симпозиуми. г. системта за специализация трябва да се промени, като обучението по педиатрия за всички лекари, независимо от бъдещото им направление, трябва да бъде поне 3 години (Това е препоръката на Европейската академия по педиатрия - организацията, която представя педиатричната специалност в комисиято по специалностите в Брюксел ). След тригодищното обучение трябва да следва държавна оценка и признаване на специалност педиатрия. По-нататък всеки избира това към което има афинитет.
Що се отнася до властимащите и отншението им към изграждането на мечтаната болница, то разбира се е положително. Нали не си представяте, че някой би бил против ! Проблемът е какво следва. Засега само добри намерения.   

20 дек 2017 19:25

д-р Татяна Спасова-педиатър 

Считам за много навремена дискусията за национална педиатрична болница.Изцяло подкрепям идеята за нейното построяване ,с мисълта,че това няма да е само сграден фонд,а национален педиатричен  център в който освен лечението на пациентите по международни стандарти ще се генерират и дългосрочни стратегии за развитието на педиатрията ,ще се осъществяват по-лесно консултации и методично ръководство за педиатрите от провинцията.Надявам се също така съгласно добрите международни прасктики, в този център да намерят място и психолози,работещи с децата и родителите им,да се разпознава синдрома на "хоспитализъм" както и дискретните прояви на анаклитична депресия у кърмачетата.Благодаря за поканата за участие в дискусията.

Да, д-р Спасова ! Всичко, което казвате е вярно и е изложено в концепцията БПА за бъдещата болница.

Подкрепям Ви,проф Пилософ.Разбира се,че е необходим такъв център заради всичко ,което сте изброили и в полза на всички-болните дечица родителите и за подготовка на висококвалифицирани педиатри,защото ми се струва че след няколко години такива вече няма да има ...и...тогава накъде? Дефицитът от кадри си мисля,че ще е най-проблемен с педиатрите само след няколко години,защото си отива цяло едно поколение лекари,а нови попълнения от педиатри не виждам.Подкрепям Ви и се надявам всички да осъзнават,че децата са нашето лице и бъдеще!

Благодари Ви д-р Божилова, че подкрепяте идеята ! Да дефицитът от кадри е проблем и трябва да намерим правилната формула за преодоляването  му. Впрочем не е маловажен въпросът бъдещите специалисти да знаят къде могат да получат максимално добра подготовка, пък и място отговарящо на всички съвременни стандарти където евентуално биха работили. Това също е стимул да се насочиш към педиатрията.