Обща медицина Социална медицина и здравен мениджмънт

С какви трудности се среща българският лекар в малките и отдалечени населени места

Отворена

15
Участници
0
Мнения

Здравейте, колеги!
Казвам се д-р Христина Димитрова и съм общопрактикуващ лекар  от 2000 г
Като семеен лекар съм работила основно в град Варна , а за период от две години и на
село.
Дискусията , която искам да предложа е за трудностите в обслужването на
пациентите в малките населени места и неблагоприятните райони на страната.

Можем ли да реагираме като лекари на тези процеси –

  • обезлюдяването на българските села;
  • обедняването на населението , водещо до висок процент на здравнонеосигурените и социално слабите;
  • липсата на транспорт; 
  • разпокъсаността на практиките;
  • липсата на лаборатории; 
  • липсата на аптеки;
  • липсата на специалисти; 
  • липсата на спешна помощ.

Не останаха ли ОПЛ в малките и непривлекателни райони тези, на които хората
разчитат за решаване както на медицинските, така и на социалните им проблеми,
независимо от статуса и етноса си?

 

Благодаря за времето, което ще отделите!
Вярвам, че активното поведение – споделяне, търсене на решение, обединяване са едни
от добрите начини за справяне.
Въпреки всичко!

 

Професионален поздрав,

 

Д-р Христина Димитрова,

15
Участници
0
Мнения

Мнения